Wentylacja pożarowa

Klapy przeciwpożarowe – służą jako przegrody, których zadaniem jest odcięcie strefy objętej pożarem od pozostałej części budynku. Montuje się je w instalacjach ogólnej wentylacji lub pożarowej, w miejscach jej przechodzenia przez stropy i ścian

 

Zawory przeciwpożarowe odcinające przeznaczone są do montażu na zakończeniach instalacji wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane. Służą do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od pozostałej części budynku oraz do transferu powietrza przez przegrody budowlane


Kratki przeciwpożarowe pęczniejące mają za zadanie nie dopuścić do rozprzestrzeniania się dymu i gorących gazów pożarowych pomiędzy lokalem w którym jest pożar, a szachtem wentylacyjnym