Akcesoria wentylacyjne

Przepustnicesłużą do regulacji przepływu powietrza. Za sprawą zmiany położenia przepustnicy zamontowanej na ciągu wentylacyjnym sterujemy ilością dystrybucji powietrza

Tłumikisłużą do obniżenia poziomu hałasu wytwarzanego przez urządzenia wentylacyjne.

Przewody elastycznesłużą do dystrybucji powietrza w ciągach wentylacyjnych. Dzięki elastyczności i możliwości dowolnego skracania ułatwiają łączenie elementów instalacji. Występują jako przewody nieizolowane oraz izolowane. Podstawowe odcinki mierzą 10mb 

Czerpnie, wyrzutnieczerpnie służą pobieraniu z zewnątrz świeżego powietrza a wyrzutnie wyprowadza zużyte powietrze z budynku na zewnątrz

Skrzynki rozprężne  – mają zapewniać równomierny przepływ powietrza przez nawiewniki. Montuje się je najczęściej w podwieszanych stropach. Skrzynka ma za zadanie rozprężanie nawiewanego powietrza, dzięki czemu zmniejsza się prędkość powietrza

Podstawy Dachowepodstawy i przejścia dachowe o przekroju okrągłym i prostokątnym służą jako akcesoria pomocnicze łączące elementy dachowe z przewodami wentylacyjnymi. Dodatkowo podstawy dachowe stanowią elementy nośne czerpni, wyrzutni i wywietrzaków dachowych

Elementy rewizyjnezapewnieniają dostęp do wnętrza kanałów wentylacyjnych aby umożliwić wykonywanie regularnych prac konserwacyjnych i czyszczenia

Filtry – stosowane są w instalacjach wentylacyjnych dla ochrony przed zanieczyszczeniami, które mogą prowadzić do nieprawidłowości w działaniu instalacji i uszkodzenia poszczególnych jej elementów

Kratki wentylacyjnestosowane są zarówno przy wentylacji naturalnej, jak i wentylacji mechanicznej. Główną funkcją kratki jest nawiewanie albo wyciąganie powietrza wentylacyjnego z pomieszczenia

Anemostaty element nawiewny (nawiewnik) lub wywiewny (wywiewnik) do montowania w suficie lub w ścianie, jest elementem zakończenia sieci wentylacyjnej mechanicznej, umożliwiającym kształtowanie strugi powietrza nawiewanego w pożądany sposób