Dofinansowanie

Aktualne informacje o realizowanym projekcie

Program Operacyjny: Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Projekt indywidualny: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

"Optymalizacja działań zachodzących w ramach łańcucha dostaw poprzez wykorzystanie systemu B2B."

Budżet projektu: 329 480 zł netto

 

z tego dofinansowanie na realizację Projektu stanowi maksymalnie kwotę 226 256 zł netto (85% tej kwoty w formie płatności ze środków europejskich a 15% w formie dotacji celowej Instytucji Pośredniczącej)


sierpień 2013

/20-08-2013/ Zapraszamy do korzystania z systemu B2B

czerwiec 2013

/30-06-2013/ Zakończyliśmy ostatni etap projektu.
Wykonany system B2B jest obecnie testowany i po pozytywnej weryfikacji zostanie wkrótce udostępniony wszystkim klientom.

kwiecień 2013
/02-04-2012/ Drugi etap realizacji projektu został zakończony.
W ramach III etapu zrealizowano następujące zadania:
  • wykonanie Modułu Kontroli Stanów Magazynowych
  • wykonanie Modułu Monitorowania
marzec 2013
/04-03-2013/ Nastąpiło całkowite rozliczenie drugiego etapu realizacji projektu.
grudzień 2012
/27-12-2012/ Drugi etap realizacji projektu został zakończony.
W ramach II etapu zrealizowano następujące zadania:
  • przygotowanie drugiego elementu aplikacji w postaci Modułu Magazynu
  • przygotowanie trzeciego elementu aplikacji w postaci Modułu Komunikacji
/21-12-2012/ Pierwszy etap projektu został rozliczony.
wrzesień 2012
/28-09-2012/ Uprzejmie informujemy, że pierwszy etap realizacji projtektu został zakończony.
W ramach I etapu zrealizowano następujące zadania:
  • zakup sprzętu komputerowego
  • zakup oprogramowania komputerowego
  • zlecenie opracowania projektu platformy B2B
  • przygotowanie pierwszego elementu aplikacji w postaci Modułu Zamówień
/14-09-2012/ Otrzymaliśmy oferty od firm: Isilab, Acom oraz InSolutions na dostawę sprzętu i oprogramowania potrzebnego do zrealizowania projektu. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma InSolutions s.c. i do tej firmy skierowaliśmy zamówienie.
 
sierpień 2012
/29-08-2012/ Przeprowadzone rozmowy z 4 potencjalnymi wykonawcami platformy B2B zaowocowały wyłonieniem firmy InSolutions s.c., która zaproponowała stworzenie aplikacji najbardziej kompatybilnej z naszym systemem handlowym.
/03-08-2012/ Na naszej stronie internetowej ogłaszamy zapotrzebowanie zakupu środków trwałych oraz oprogramowania wykazanego we wniosku a potrzebnego do zwiększenia funkcjonalności naszego systemu. Zapraszamy do składania ofert na dostawę sprzętu oraz oprogramowania. Zobacz zapytanie w wersji htm lub pobierz zapytanie w wersji pdf
 
lipiec 2012
/11-07-2012/ Trwają rozmowy z potencjalnymi wykonawcami aplikacji B2B wg naszego projektu.
/02-07-2012/ Od lipca rozpoczynamy realizacje pierwszego etapu. Pierwszym zadaniem jest znalezienie partnera, który przygotuje system B2B dopasowany do potrzeb naszej firmy.
 
czerwiec 2012
/29-06-2012/ Informujemy, że z początkiem lipca firma Daventa rozpocznie realizowanie projektu "Optymalizacja działań zachodzących w ramach łańcuchów dostaw poprzez wykorzystanie systemu B2B" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie: 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu rozpocznie się 01.07.2012.
Projekt jest współfinansowany ze środków UE
W związku z powyższym zapraszamy firmy zajmujące się tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych zbieżnych z naszym zapotrzebowaniem do składania ofert na stworzenie zintegrowanego systemu B2B. Oferentów prosimy o zapoznanie się z warunkami projektu. Zobacz zapytanie w wersji htm lub pobierz zapytanie w wersji pdf
 
luty 2012
/27-02-2012/ W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy powiadomienie o akceptacji naszego wniosku o dofinansowanie nr WND-POIG.08.02.00-26-019/11
8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Dokumentację Aplikacyjną przygotowała firma Signum Dotacje Unijne